Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » PhysioPilates®-ohjaajakoulutus

PhysioPilates®-ohjaajakoulutus

PhysioPilates®-ohjaajakoulutus on fysioterapeuteille räätälöity Suomen Pilates Yhdistyksen hyväksymä laaja pilateskoulutus.

Huom. PhysioPilates -koulutus on siirtynyt www.terveysverkko.fi sivustolle. Koulutusjärjestelyistä vastaa FIHF Oy yhteistyössä Suomen Terveysliikuntainsituutti Oy:n kanssa.

Mitä on PhysioPilates?

PhysioPilates (joskus virheellisesti FysioPilates) on pilatesharjoittelua, jota ohjaa PhysioPilates®-ohjaajakoulutuksen suorittanut fysioterapeutti. PhysioPilates perustuu Joseph Pilateksen luomaan kehonhallintamenetelmään, jonka tavoitteena on kehittää voimaa, liikkuvuutta ja hyvää oloa. Menetelmän tehokkuus perustuu kuuteen periaatteeseen: keskittyminen, kehon keskustan käyttö, hallinta, kontrolli, tarkkuus, liikkeen virtaus ja hallittu hengittäminen.

PhysioPilatesta voi verrata tavalliseen pilatesharjoitteluun. PhysioPilateksessa ainutlaatuista on kuitenkin ohjaajan ammattitaito. Fysioterapiatausta ja laadukas pilateskoulutus takaavat, että ohjaaja pystyy antamaan tarvittaessa asiakkaan ongelmaan kohdistuvat täsmäliikkeet, ns. sovelletut pilatesharjoitteet. Asiakas edistää parantuneen kehonhallinnan kautta omaa TULE-hyvinvointia sekä oppii käyttämään kehoaan tarkoituksenmukaisemmin arjessa.

PhysioPilates sopii mainiosti yksilölliseen harjoitteluun sekä pienille ja keskikokoisille ryhmille. PhysioPilatesta voi ohjata kaikille aloittelevasta liikkujasta urheilijaan. Suomen Terveysliikuntainstituutti Oy on kouluttanut PhysioPilates-ojaajia vuodesta 2008 alkaen. Voit etsiä paikkakuntasi PhysioPilates-ohjaajia rekisteristämme. PhysioPilates® on rekisteröity tavaramerkki.

Seuraava PhysioPilates TASO I-koulutus

22.-24.9.2023 / 27.-29.10.2023 / 1.-2.12.2023

Seuraava PhysioPilates TASOT II ja III-koulutus

8.-10.9.2023 / 6.-8.10.2023 / 3.-5.11.2023 / 12.-14.1.2024

Seuraava PhysioPilates TASO III -koulutus

PhysioPilates taso III -koulutusta ei järjestetä enää erillisenä koulutuksena. Tasot II ja III ovat yhdistetty.

Navigoi sivulla:

Pilatesohjaajakoulutus fysioterapeuteille

PhysioPilates®-ohjaajakoulutus on fysioterapeuteille räätälöity pilatesohjaajakoulutus. Koulutuksen pääsyvaatimuksena on fysioterapeutin tai kuntohoitajan/kuntoutuksen ohjaajan ammattitutkinto. Koulutukseen voivat hakea myös fysioterapiaopiskelijat. PhysioPilates®-ohjaajakoulutuksessa käsitellään kaikki perinteiseet aiheet pilates-metodista, mutta asioita tarkastellaan enemmän fysioterapeuttisesta näkökulmasta. PhysioPilates-nimikkeen sekä valmiuden ohjata mattopilatestunteja saa, kun on suorittanut hyväksytysti ensimmäisen tason. Nimikkeen käyttö ei edellytä mitään maksuja tai muita sitoumuksia. Suomen Terveysliikuntainstituutti on kouluttanut yli 500 PhysioPilates-ohjaajaa.

PhysioPilates taipuu moneen. Voit ohjata perinteisiä pilatestunteja tai erikoistua TULE-ongelmaisiin asiakkaisiin. Lukuisat fysioterapeutit ovat myös löytäneet pilateksesta heti uusia välineitä fysioterapeutin työhönsä. Perinteisen fysioterapeutin työnkuva laajenee jatkuvasti ja pilates on mainio työkalu sekä kuntouttamiseen että ennalta ehkäisevään harjoitteluun.

Koulutuksen sisältö

PhysioPilates®-ohjaajakoulutus jakautuu kolmeen tasoon, jotka tulee suorittaa järjestyksessä. Ensimmäisellä tasolla käydään läpi pilateksen klassinen repertuaari ilman välineitä. Toisella tasolla keskeisessä osassa ovat pilateksen pienvälineet, jotka monipuolistavat harjoittelua. Kolmas taso, jolla tehdään myös harjoitustyö, syventää pilatesosaamista ja päättää koulutuksen. Kaikkien tasojen suorittaminen ei ole välttämätöntä, mutta monipuolisen ja kattavan pilatesosaamisen kannalta suosittelemme sitä lämpimästi. Lisäksi, jos haluaa Suomen Pilates Yhdistyksen jäseneksi ja nimensä heidän rekisteriinsä, tulee PhysioPilates®-ohjaajakoulutus suorittaa koko laajuudessaan.

PhysioPilates taso I

Ensimmäisellä tasolla käydään läpi prepilatesliikkeitä sekä klassinen repertuaari ja näiden helpotetut versiot. Pilatesmetodia tarkastellaan fysioterapeuttisesta näkökulmasta. Koulutuksen päätteeksi on teorian ja käytännön tentit. Ohjaaja saa valmiuden vetää PhysioPilates-mattotunteja ilman välineitä. Kouluttajina toimivat Marianne Kyrklund, Hanna Kanerva, Riku Virtanen ja Niina Nurkka.

Ensimmäisen tason aiheet:

 • Pilates-menetelmän perusteita ja historiaa
 • Pilatesharjoittelun periaatteet ja tavoitteet
 • Pilateksen klassisen repertuaarin mattoliikkeet sekä niiden helpotetut versiot sekä prepilates-liikkeet
 • Keskivartalon, hartiarenkaan ja lantion stabiliteetin merkitys pilatesharjoittelussa huomioiden TULE-ongelmat
 • Hengityksen ja liikkeen yhdistäminen pilatesharjoittelussa
 • PhysioPilates-demotunnit
 • Alkeistunnin ohjaus ja suunnittelu vasta-alkajalle/ näytetunnit
 • Pilateslikkeiden oma tekninen harjoittelu alkeistason tunneille

PhysioPilates taso II & III

PhysioPilates®-koulutuksen tasot 2 ja 3 suoritetaan keväästä 2019 alkaen yhtenä koulutuskokonaisuutena. Kyseessä on erittäin monipuolinen paketti jatkotason pilatesoppia, jossa keskiössä ovat pilateksen pienvälineet ja pilatesohjaamisen erityisaiheet. Kouluttajina toimivat kunkin osa-alueen erityisosaajat, Minna Määttä, ft Hanna Kanerva, ft Marianne Kyrklund, Heikki Lempiäinen, ft Riku Virtanen, ft Tuula Schoultz.

Koulutuksen jälkeen, eli kolmannen tason läpäistyään, ohjaaja on suorittanut PhysioPilates®-ohjaajakoulutuksen koko laajuudessaan. Ohjaajalla on valmius vetää monipuolisesti PhysioPilates-tunteja sekä yksilöohjausta pienvälineillä ja ilman huomioiden myös asiakkaiden TULE-toimintahäiriöt ja monet muut erityisaiheet.

Tason II & III aiheet: Pienvälineet

 • Pilatesharjoittelu pilatesrullalla
 • Pilatesharjoittelu pilatesrenkaalla
 • Pilatesharjoittelu eri kokoisilla pallolla
 • Pilatesharjoittelu käsipainoilla
 • Pilatesharjoittelu vastuskuminauhalla
 • Pilates-demotunnit pienvälineillä

Pilatesohjaamisen erityisaiheet

 • Lihaskalvolinjojen huomioiminen Pilates-harjoittelussa
 • Palomiesharjoitteet / Faskiatunti
 • Klassinen Pilates Faskian näkökulmasta
 • VoimaPilates-demotunti
 • Raskaana olevan ja synnyttäneen asiakkaan liikunta / pilatesharjoittelu
 • Raskauden ajan Pilates-tunti
 • Synnytyksen jälkeinen Pilates-tunti
 • Pilatesohjaamisen manuaalinen avustaminen
 • Flow / Mindfulness
 • Pilates-demotunnit jatkotasolle
 • Pilateslaitetutustuminen
 • Pilatestietouden syventäminen / yksilötunnit

PhysioPilates taso III valmistuneet 2019 kuva

PhysioPilates taso III valmistuneet 2019

Kesto ja laajuus

Koulutukseen kuuluu lähiopetustunteja ja itsenäistä opiskelua.

Taso I: 8 lähiopetuspäivää (n. 70 lähiopetusoppituntia à 45 min), työmäärä yhteensä n. 135 tuntia (à 60min).

Taso II & III: 11 lähiopetuspäivää (n. 90 lähiopetusoppituntia à 45 min), työmäärä yhteensä n. 165 tuntia (à 60min).

Koko PhysioPilates®-ohjaajakoulutus: 19 lähiopetuspäivää (= 160 lähiopetusoppituntia). Itsenäinen työ mukaan lukien koulutuksen kokonaistyömäärä on n. 300 tuntia (à 60min) riippuen ohjaajan lähtötasosta. Lähiopetus järjesteteään yleensä kolmen päivän jaksoissa. Yksi taso vaatii noin 3-4 kuukautta, joten koko PhysioPilates-koulutuksen kesto on minimissään kuusi kuukautta, yleensä enemmän. Opiskelu on monimuoto-opiskelua, jonka voi hyvin suorittaa muun työn tai opiskelun ohessa. Opiskelijoiden kannattaa varata aikaa harjoittelemiseen ja ohjauskokemuksen kartuttamiseen myös tasojen välillä.

Miksi valita PhysioPilates®-ohjaajakoulutus?

Arvostettu koulutus

Suomen Terveysliikuntainstituutti on kouluttanut tuhansia fysioterapeutteja ja liikunta-alan ammattilaisia 80-luvulta alkaen. PhysioPilates®-koulutus aloitettiin vuonna 2008 ja ammattitaitoisia PhysioPilates-ohjaajia on koulutettu yli 500. PhysioPilates tunnetaan alalla laadukkaana kokonaisvaltaisena pilateskoulutuksena, jonka opetuksessa huomioidaan vahvasti tieteellinen näyttö.

Ammattitaitoiset kouluttajat

PhysioPilates®-kouluttajat ovat alansa huippuosaajia, joilla on vankka tausta pilateskouluttamisessa.

Kilpailukykyinen hinta

Voit vertailla laajojen pilateskoulutusten hintoja, opetuspäivien määrää, sisältöä, yms. Uskallamme väittää, että PhysioPilates®-koulutuksen hinta on varsin kilpailukykyinen – kuitenkaan opetuksen laadusta tinkimättä!

Tuki koulutuksen jälkeen

Tuemme ohjaajia myös koulutuksen jälkeen. Voit kysyä meiltä neuvoa tai kirjoittaa vaikkapa PhysioPilates-ohjaajien omaan Facebook-ryhmään. Ylläpidämme PhysioPilates-ohjaajien rekisteriä verkkosivuillamme ja markkinoimme PhysioPilatesta tapahtumissa ja muissa kanavissa. Voit myös halutessasi ostaa suomenkielisen PhysioTools-pilatesliikekuvastomme, jonka olemme kehittäneet erityisesti PhysioPilates- ja PilatesHealth-ohjaajille.

Ei lisenssimaksuja

PhysioPilates-lisenssin ja -logon saa vapaaseen käyttöönsä suoritettuaan hyväksytysti koulutuksen ensimmäisen tason. Mitään lisenssimaksuja tai muita vaatimuksia ei ole.

Hanna-Kaisa kuva
"Ilman PhysioPilates-koulutusta en tekisi nyt unelmieni työtä."

Lue Hanna-Kaisan tarina.

"Kun fysioterapeutti löysi pilateksen."

Lue Jukan tarina.

Mitä mieltä koulutuksen käyneet ovat?

”Olen käynyt kaikki tasot (I-III), ja lämpimästi suosittelen. Itse sovellan oppeja sekä yksilöterapiassa että ryhmän ohjauksessa. Käytän paljon myös urheilijoiden oheisvalmennuksessa.”

– Sini Marjaana Nupponen, PhysioPilates-ohjaaja (taso III)

”Omasta puolestani voin lämpimästi suositella. Olen suorittanut pitkän koulutuksen (tasot I-III). Monipuolinen kokonaisuus, jossa fysioterapeuttinen osaaminen tuodaan hyvin mukaan pilateksen ohjaamiseen.” – Virpi Peltomaa (taso III)

– Virpi Peltomaa (taso III)

”Suosittelen I- tason perusteella ja tarkoitus jatkaa kun rahkeet antavat myöden. Hyvä työkalu TULE- asiakkaiden kanssa.”

-Tiina Hämäläinen, PhysioPilates-ohjaaja (taso I)

”Tasot I-III, ehkä parhaat koulutukset ikinä. Hyviä työkaluja heti ensimmäisestä viikonlopusta. Erittäin osaavat kouluttajat. Käytän yksilö- ja ryhmäohjauksessa – mm. tules, raskaana olevat, urheilijat, neurologiset. Suosittelen ehdottomasti!”

– Riina Pelli, PhysioPilates-ohjaaja (taso III)

”Olen myös käynyt koko koulutuskokonaisuuden ja se on ihan kulmakivenä ja runkona ihan kaikkiin mun töihin nykyään oli sit neurologisia tai tule asiakkaita, yksilöinä tai ryhmissä. Suosittelen, mene ihmeessä.”

– Annika Rinne, PhysioPilates-ohjaaja (taso III)

Lisätietoja koulutuksesta

Lisätietoja PhysioPilates®-koulutuksesta sähköpostitse samu.kyrklund@terveysverkko.fi tai sähköisellä yhteydenottolomakkeella. (Huom. koulutus siirtynyt terveysverkko.fi sivustolle)